Polska - stulecie odzyskania niepodległości

Byprod2018
Byprod2018

II Krajowe Forum Nauka - Praktyce

Bezpieczeństwo pasz
zrównoważone wykorzystanie ubocznych
produktów przemysłowych w żywieniu zwierząt
– system zarządzania środowiskiem
29.11.2018
Warszawa
scroll
Zaproszenie
Szanowni Państwo
Zapraszamy na II Krajowe Forum Nauka – Praktyce,
które odbędzie się 29 listopada 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A.
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Komitet organizacyjny
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Polskie Towarzystwo
Zootechniczne
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
Komitet Nauk Zootechnicznych
i Akwakultury PAN
Zobacz program
Rejestracja
Forum rozpocznie się za:
Opłaty i rejestracja

Aby dokonać rejestracji na konferencję należy do dnia 18.11.2018
zarejestrować się przez formularz rejestracyjny oraz uiścić opłatę wysokości 200zł (opłata
normalna) lub 100zł (opłata ulgowa) dokonując przelewu na poniższy numer konta.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne
ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa
e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl
konto: PEKAO SA IV O/Warszawa 51 1240 1053 1111 0000 0504 6944

200
Opłata
normalna
100
Studenci, doktoranci
emeryci
Zarejestruj się
Cele Konferencji
Streszczenia
Location icon
Lokalizacja konferencji
Lokalizacja

Siedziba
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa

Oglądaj transmisję na żywo
Patronat Konferencji
Komitet Organizacyjny

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

Mgr Aneta Połeć, NFOŚiGW

Dr inż. Anna Morales Villavicencio, SGGW

Mgr Klara Piotrowska, SGGW

Dr Magdalena Ślęzak, SGGW

Mgr Marcin Świątek, SGGW

Mgr Żaneta Szymańska, SGGW

Dr hab. Andrzej Łozicki, SGGW

Dr inż. Joanna Płużańska, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Warszawa

Dr Magdalena Matusiewicz, SGGW

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski,
Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego

Prof. Ewa Sawosz-Chwalibóg,
Kierownik Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr Kazimierz Kujda,
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dr hab. Renata Klebaniuk,
prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Dr hab. Bożena Kiczorowska,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Dr hab. Marcin Taciak,
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna

Dr hab. Jarosław Woliński,
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna

Dr hab. Andrzej Junkuszew,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Dr hab. Piotr Koczoń,
Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Iwona Kosieradzka,
prof. SGGW. Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Współfinansowanie

Zadanie finansowane w ramach umowy Nr 994/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalnosć upowszechniającą naukę.

Kontakt

Pytania związane z organizacja Zjazdu proszę kierować na adres koordynatora konferencji:
tomasz_niemiec@sggw.pl
22 59 366 68

Kontakt drogą pocztową:
dr hab. Tomasz Niemiec
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Napisz do nas